محسن صفا: سازمان من

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

سازمان من
اینک تبت دیگر
بام جهان نبود
بالا بلند شاخه زیتون سازمان من بود
که جهان را در نوردیده بود
کوه پر صلابت صمیمی
در کشاکش آتشفشان و آذرخش
دماوندش
شهر شرف
دامنه اش
بیکران لاله های ارغوانی دشت میهن
با تیر رها شده از کمان آرش زمان
در سرحدات شقاوت
تا بی مرزی حماسه و شکوه
چندان تازه که هنوز
جهانش
نشناخته

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه31 از175