حسین پویا: خامنه ای و سندِ لعنتیِ! بیست – سی!

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خبرگزاری فارس: رهبر معظم .....با بیان اینکه جمهوری اسلامی تسلیم سندهایی مانند سند ۲۰۳۰ یونسکو نخواهد شد، فرمودند: به چه مناسبت یک مجموعه‌ به‌ اصطلاح بین‌المللی تحت نفوذ قدرت‌های دنیا، برای ملت‌ها تکلیف مشخص کند؟
ایشان ضمنا فرمودن:
این سندِ بیست – سی، کرده مرا بی قرار
یو _ اِن بی معرفت، حال مرا کرده زار

صفحه6 از178