اخبار مهم

همبستگي با مقاومت مردم ايران براي آزادي به‌مناسبت آغاز سال نو ميلادي، با حضور شخصيت‌هاي سياسي، منتخبان و شهرداران فرانسوي

زیر مجموعه: ROOT دسته: مهمترين خبرها
نوشته شده توسط همبستگي ملي
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter

همبستگي با مقاومت مردم ايران براي آزادي به‌مناسبت آغاز سال  نو ميلادي، با حضور شخصيت‌هاي سياسي، منتخبان و شهرداران فرانسوي

به‌مناسبت فرا رسيدن سال نو ميلادي مراسمي با حضور رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت و شركت شخصيت‌هاي سياسي، منتخبان، شهرداران و حاميان فرانسوي مقاومت ايران برگزار شد.

در اين گردهمايي كه شمار بسياري از شهروندان و نمايندگان انجمن‌هاي فرانسوي نيز در آن حضور داشتند، تعدادي از شخصيت‌هاي شركت‌كننده با ايراد سخناني، بر حمايت خود از مبارزه مردم و مقاومت ايران براي برقراري آزادي و دموكراسي تأكيد كردند. سخنرانان از جمله عبارت بودند از: دومينيك لوفور معاون گروه سوسياليست در مجلس ملي و رئيس كميتة پارلماني براي ايران دموكراتيك، ژان-پير مولر رئيس گروه اپوزيسيون در شوراي استان وال دواز و شهردار ماني آن وكسن، اسقف ترقي‌خواه فرانسوي ژاك گايو، انيسه بومدين بانوي اول پيشين الجزاير، ژان-پير برار نمايندة پيشين مجلس ملي فرانسه، فرانسوا كلكومبه بنيان‌گذار سنديكاي قضات فرانسه، ژان-پير بكه شهردار پيشين اور سور اوآز، برونو ماسه شهردار ويليه آدام، كلود گريگر شهردار آنير سور اواز و سيلوي فاسيه شهردار لوپن.

همبستگي با مقاومت مردم ايران براي آزادي به‌مناسبت آغاز سال  نو ميلادي، با حضور شخصيت‌هاي سياسي، منتخبان و شهرداران فرانسوي

همبستگي با مقاومت مردم ايران براي آزادي به‌مناسبت آغاز سال  نو ميلادي، با حضور شخصيت‌هاي سياسي، منتخبان و شهرداران فرانسوي

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TelegramSubmit to Twitter