ارسال پارازیت و امواج الکترومغناطیس از سوی ارگان های سرکوبگر رژیم آخوندی اکنون به موضوع و چالشی جدی برای سلامت میلیون ها هموطن تبدیل شده است.

ابعاد فساد، تقلب در تمامی نمایش‌های انتخابات در دیکتاتوری ولی‌فقیه تنها به دستکاری عامدانه آراء و یا ضریب زدن‌های قلابی به نتایج آن‌ها نیست، بلکه فراتر از تمامی مرزها اکنون به بازار مکاره‌ای برای خریدوفروش پست و مقام در این رژیم تبدیل شده است.

پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان به طور تلویحی صلاحیت آخوند روحانی را به عنوان رئیس جمهور رژیم به خاطر این که گفته بود ۳۸ سال اعدام و زندان در حکومت آخوندی حاکم بوده، رد کرد.

یکی از تبعات اجرایی شدن برجام برای دیکتاتوری خامنه‌ای به یقین ادامه وجود عدم اعتماد و تمایل داخلی و بین‌المللی برای بازسازی دستگاه حاکمیت می‌باشد.

تنها چند روز از «انتصاب» مجدد آخوند روحانی برای مسند ریاست جمهوری در نظام آخوندی نگذشته و درحالیکه ۵۵ کشور عربی و اسلامی در اجماع جدید خود در ریاض, سیاست‌های مخرب خامنه‌ای برای صدور تروریسم و کشورگشایی در خاورمیانه و شاخ آفریقا را به چالشی جدی کشانده‌اند, اکنون کمیته روابط خارجی در کنگره آمریکا نیز طرحی بنام «قانون مقابله با اقدامات برهم زننده ثبات توسط ایران» را تصویب و برای رأی‌گیری نهایی به سنای این کشور احاله داد.

ابعاد ظلم و ستم بر اقشار محروم میهن امان و به‌ویژه قشر کارگر و زحمت‌کش در حاکمیت فاسد آخوندی که درآمد ماهیانه آنان بنابرداده‌های حکومتی حتی کفاف «۱۰ روز» زندگی را نمی‌کند، به‌طور فزاینده‌ای با مرزهای هرگونه توصیف و تصور انسانی و ارزش‌های نوین بشری فاصله‌های نوری پیدا می‌کند.

درحالیکه موضوع پروژه‌های موشکی در دیکتاتوری ولی فقیه اکنون به نگرانی جدی در میان کشورهای منطقه‌ای و اسلامی راه برده است و درحالیکه ۵۵ کشور عربی – اسلامی به همراه ایالات متحده در تازه ترین کنفرانس خود در ریاض بر ضروروت مبارزه با جاه طلبی های خامنه‌ای، تروریسم، صدور بنیاد گرایی و برنامه‌های موشکی رژیم ایران تاکید کرده اند، سخنگوی دولت آخوند روحانی طی سخنانی در مجلس آخوندی ضمن تاکید برادامه این سیاست مخرب گفت: «برنامه دفاعی موشکی کشور جزو سیاست های غیرقابل تغییر جمهوری اسلامی‌باشد».

صفحه1 از166