Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

چپاول غارت شدگان توسط موسسات مالی حکومتی

رشد قارچ گونه بنیاد ها و موسسات قلابی در حاکمیت ولی فقیه که ریشه بسیاری از آنها را باید در میان های مافیایی حکومت جستجود نمود، اکنون به یک موضوع و چالش مهم برای اقشار بجان آمده و بویژه مال باختگان تبدیل شده است. موسساتی مانند «کاسپین، مسکن مهر، آرمان، نگین خود رو و یا ثامن الحجج» تنها نمونه های کوچکی از ابعاد فساد، اختلاس و غارت اموال مردم توسط ارگان های حکومتی می باشند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خاطره ناصر گیوه چی قهرمان کشتی و مربی زحمتکش و خوشنام گرامی باد. ناصر گیوه چى در المپیک ١٩٥٦ هلسینگى در وزن ٦٢ کیلو گرم موفق به دریافت مدال نقره شد و در بازیهاى آسیائى ١٩٥٨توکیو مدال برنز گرفت. ناصر گیوه چى سالها در باشگاه تاج مرکزى در کسوت مربیگرى کشتى آزاد مشغول آموزش جوانان بود واز سال ١٣٥٤ بعنوان مربى تیم ملى کشتى فرنگى انجام وظیفه میکرد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

نمایش انتخابات - حکومت نظامی اعلام نشده در شهرها

تنها دو روز مانده به برگزاری نمایش انتخابات و در حالیکه فضای بسیاری از شهرهای میهن علیه ظلم و ستم و ابعاد غارت و چپاول از سوی کارگزاران و متولیان در رژیم ولایت ملتهب می باشد و در حالیکه جامعه مترصد بدست آوردن فرصتی دیگر برای به چالش کشیدن بساط دیکتاتوری خامنه ای است، اکنون مشاهده می شود که در بسیاری از استان ها و شهرهای بزرگ حاکمیت دست به راه ندازی فضای امنیتی و پلیسی نموده است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ایران – چشم انداز تیره اقتصاد پس از نمایش انتخابات

در سیرکی بنام مناظرات برسر نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه موضوع رکود شدید اقتصادی، بیکاری، فقر، گرانی، تورم و یا فساد سازمانداده شده حکومتی به حدی چشمگیر شده که دیگر دستان تمامی باند های درونی رژیم برای هرگونه پنهان کاری و یا سفید سازی و آمار سازی های تقلبی برای حداقل سالیان زیادی بسته خواهد ماند.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

رای ملی – نه به نمایش انتخابات

با هرچه نزدیکتر شدن به موعد نمایش انتخابات در دیکتاتوری ولی فقیه، اکنون برای اذهان عموم و بویژه زنان، جوانان، کارگران و اقشار ضربه پذیر که مورد ستم مضاعف در نظام آخوندی قرار می گیرند، این سوال مطرح است که اساسا رای من و یا شرکت در چنین شعبده بازی چه تفاوت در سرانجام این وضعیت بحرانی را دارد؟.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

اذعان رسانه های رژیم به رسوایی و تحریم نمایش انتخابات خلیفه ارتجاع

یک رسانه حکومتی با اذعان به رسوایی نمایش انتخابات مهندسی شده خلیفه ارتجاع و تحریم مردمی آن نوشت: تحریم کنندگان ادعای مهندسی انتخابات را عنوان می کنند و می گویند شرکت در انتخاباتی که نتیجه آن لزوماً با آرای ریخته شده به صندوق‌ها، سازگاری ندارد، اشتباه است.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

ابعاد وخیم سیستم درمانی در ایران آخوند زده تنها به بیرون کردن بیماران از بیمارستانها و رها نمودن بیماران ضربه‌پذیر و کم درآمد به حاشیه خیابانها و یا جاده‌ها بسنده نمی‌شود، بلکه بحران به‌قدری فراگیر شده است که به گفته مقامات رژیم، به‌طور متوسط قریب یک‌سوم از درآمدهای هر خانوار اکنون صرف دوا و درمان می‌گردد.

Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

صفحه9 از173