قطعنامه دو حزبی در سنا و کنگره آمریکا - محکومیت استمرار نقض حقوق بشر در ایران

رهبر اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا: ما سیاست های مخرب رژیم ایران را پس خواهیم راند

شورای اروپا:‌رژیم ایران از لیست قرمز انترپل برای دستگیری مخالفان سیاسی‌اش سو‌‌‌ء استفاده می‌کند

پولیتیکو: افشای راز توافق مخفی اوباما و رژیم آخوندها

ایلیانا رزلهتینن: کارنامه نفرت انگیز حقوق بشری رژیم ایران وخیمتر می شود

ترس در ولایت بحرانزده خامنه ای به دنبال دیدار سناتور جان مک کین با خانم مریم رجوی و افشای پنهانکاری اتمی دیکتاتوری آخوندی

خبرهای روز

کنفرانس ها و گردهمایی ها

ويدئوها

گفتگوها