بیانیه وزیر خارجه آمریکا درباره تحریم ۷ نهاد و دومهره رژیم آخوندیسازمان صنایع هوا – فضا، سازمان صنایع نیروی دریایی، سازمان صنایع هوایی
خطوط کشتیرانی رژیم، نمایندگی حمل و نقل هوپاد دریا،
شرکت ترانسفو و توزیع ترانسفورمر زنگان، شرکت فولاد مبارکه تحریم شدند

صفحه1 از6089