به دنبال عقب نشینی غیر مترقبه رژیم در قبال افزایش تولید نفت که توسط عربستان و روسیه عنوان شده بود، یک رسانه حکومتی نوشت: رویکرد روسیه در هماهنگی با عربستان برای فروش نفت در تقابل با نظام ایران است و شرق پشتوانه خوبی برای ما در برابر غرب نیست.

در حالی‌که رسانه‌های حکومتی از احتمال برکناری وزرای اقتصادی رژیم خبر می‌دهند، خبرگزاری انتخاب از باند روحانی، در وحشت از عواقب گرانی فزاینده و بحران ارزی،نوشت: «دولت در برابر سر به فلک‌کشیدن قیمت‌ها به‌طور مرگباری سکوت می‌کند. آن از افتضاح دلار ۴۲۰۰تومانی که حالا در بازار به ۸ هزار تومان رسیده؛ این هم از سکه و باقی قضایا. در کجای دنیا، رانت فروشیِ ۳۸۰ هزار سکه توسط ۵۰ نفر افشاء می‌شود و کک دولتش گزیده نمی‌شود؟ چرا رانت‌خوارانِ سکه‌های نجومی و حامیانش را معرفی نمی‌کنید؟».

صفحه1 از5588