به دنبال اعلام توافق رؤسای جمهور آمریکا و فرانسه بر سر مقابله با برنامه موشکی و مداخلات منطقه‌ای حکومت آخوندی، جمالی، عضو کمیسیون امنیت‌ مجلس رژیم گفت: «اروپا و آمریکا برای فشار آوردن بر ایران تقسیم‌کار کرده‌اند و مسئولان، مراقب هماهنگی بین فرانسه و آمریکا باشند. فرانسوی‌ها بدانند برنامه موشکی نظام قابل مذاکره نیست».

روز سه شنبه کنفرانسی در کلوپ ملی مطبوعات واشینگتن تحت عنوان «سیاست ایالات متحده در قبال رژیم ایران: مسیر رو به پیش» با حضور سناتور جوزف لیبرمن کاندیدای پیشین معاون ریاست‌جمهوری آمریکا و ژنرال چاک والد جانشین پیشین فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا برگزار شد.

رو شدن ابعاد فساد و غارتگری در پروژه مسکن مهر در جریان زلزله در مناطق غرب کشور که با خشم شدید مردم مواجه شده، بحران مرگبار جدیدی را پیش روی نظام آخوندی قرار داده که در اظهارات و اعترافات مهرهها و رسانههای رژیم به خوبی دیده میشود.

صفحه1 از5367