خبرگزاری سوئیس گزارش داد: «مخالفان رژیم ایران به لغو سفر علیرضا آوایی فراخوان می‌دهند و می‌گویند که حضور او، «اهانتی» به شورای حقوق بشر خواهد بود. آنها او را به جنایت علیه بشریت متهم می‌کنند».

صفحه1 از5475