مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با تلویزیوین سی بی اس گفت:‌آنچه که ما می خواهیم بکنیم این است که در کنار مردم ایران بایستیم. هزاران تن از آنها روز جمعه در مقابل کاخ سفید جمع شدند. ده ها هزار تن از آنها سال گذشته در شهرهای ایران به خیابان‌ها ریختند. ما می‌خواهیم در کنار آنها قرار بگیریم.

صفحه1 از5823