نامه ۵۶ نماینده کنگره به رئیس جمهور آمریکا برای گسترش تحریم مالی رژیم آخوندی۵۶تن از نمایندگان کنگره آمریکا درنامه یی به دونالد ترامپ نوشتند: ما این نامه را پیرو دستور اجرایی۱۳۹۰۲ شما می نویسیم تا از شما درخواست کنیم تحریم ها را علیه کل بخش مالی رژیم ایران اعمال کنید.

فراخوان شورای ملی مقاومت به اقدام فوری برای لغو احکام قرون وسطایی قطع دست توسط رژیم آخوندی


دست نظام منحوس ولایت فقیه و خامنه ای و بیتش و سپاه پاسداران و قضاییه و مجلس و دولتش باید از جان و مال و ناموس مردم ایران قطع شود و حاکمیت غصب شده به مردم ایران برگردد.

همبستگی با مقاومت ایران در شهر بووس ایتالیا


در ۳۰ شهریور در شهر بووس در ایتالیا، به مناسبت یادبود قربانیان قتل‌عام ساکنین این شهر توسط ارتش هیتلر در تلافی از مقاومت پارتیزانها مراسمی به مدت سه روز در شهرداری این شهر اجرا شد. در این مناسبت یک روز به نام مقاومت ایران برگزار شد و پرچم شیروخورشید و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران از بالکن ساختمان شهرداری نصب شد.

صفحه1 از6047