غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین برای پنجمین روز متوالی مقابل ساختمان دستگاه قضائیه رژیم به تحصن خود ادامه دادند. اغلب خانواده های متحصن با مادران و پدران پیر و فرزندانشان در این تحصن حضور دارند.

در یک خودکشی اسفبار دیگر در حاکمیت پلید آخوندی، عصر روز پنجشنبه یک زن ۳۲ساله در تهران خود را جلو قطار در حال حرکت در متروی دروازه دولت انداخت وجان سپرد.

رکس تیلرسون در سخنرانی خود در اجلاس شورای امنیت که برای بررسی «منع تکثیر سلاحهای اتمی» برگزار شد، گفت رژیم ایران به سمت دستیابی به سلاح اتمی حرکت می‌کند و اهداف خطرناکی را در مداخلات خود در کشورهای منطقه دنبال می‌کند.

صفحه1 از5289