یک عضو مجلس رژیم از کرمانشاه، در اعتراف به شرایط دشوار هموطنان زلزله زده در کرمانشاه گفت:‌ اسکان تنها ۶ درصد زلزله زده ها تحقق یافته و هیچ گونه اقدام خاصی برای بهبود وضعیت زلزله زدگان انجام نشده است. فاضلاب رها شده سلامت مردم را تهدید می کند از سویی حشرات گزنده از جمله مار و عقرب مشکلات عمده ای را برای مردم در فصل گرما به وجود خواهد آورد.

روز شنبه ۱ اردیبهشت جمعی از حامیان مقاومت در اتاوا و تورنتو در همبستگی با خیزش مردم بپاخاسته میهن و به ویژه خیزش مردم و جوانان کازرون در هفته گذشته دو تظاهرات برگزار کردند.

صفحه1 از5536