روزنامه جمهوری اسلامی از انتشار اینترنتی اظهارات یک آخوند حکومتی که سرنوشت نظام ولایت فقیه و فاشیسم مذهبی را با سرنوشت فاشیسم هیتلری مقایسه کرده به سوزو گداز پردخت و نوشت: نباید به گونه‌ای سخن بگویید که گویی هیچ کاری در دوران ۴۰ ساله نشده است.

 

رژیم ضدبشری ولایت فقیه صبح شنبه ۲۷ مرداد، شش زندانی را در زندان مرکزی مشهد بطور جمعی اعدام کرد.

 

در ادامه سومین پنل کنفرانس بین المللی ایران: چشم انداز تغییر، سپاه پاسداران  وتاثیر تحریم ها، که توسط مقاومت ایران در تاریخ ۲۹ ژوئن ۲۰۱۸، ۸ تیرماه ۹۷ در پاریس برگزار شد، شرکت کنندگان به بررسی نقض قوانین و نرمهای بین المللی توسط سپاه پاسداران و دخالت های آن در منطقه خاورمیانه و تاثیر تحریم ها پرداختند.

صفحه1 از5630