Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

بلیط شهربازی در مقابل رای به آخوند  جلاد رئیسی

روز جمعه ۲۲ اردیبهشت‌ ۹۶ در تبریز مهره‌های آخوند جلاد رئیسی اقدام به توزیع رایگان کارت ورود به مجتمع تفریحی و شهر بازی باغلارباغی می‌کنند و در قبال آن از نفری که کارت را دریافت کرده می‌خواهند که در نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم به رئیسی جلاد رای بدهد.