Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت معلمان و فرهنگیان بوکان همزمان با سفر مزدور مسعود پزشکیان نائب رئیس مجلس آخوندی به این شهر، تجمع اعتراضی برپا کردند،. تجمع کنندگان در ارتباط با شرایط بحرانی و معیشتی معلمان به عملکرد رژیم اخوندی در قبال فرهنگیان اعتراض کردند.

کارگران کارخانه کاشی نیلوی اصفهان روز شنبه ۲۳ اردیبهشت در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده دست به تجمع زدند.
این کارگران از یک سال پیش تا کنون بارها در مقابل فرمانداری رژیم در نجف آباد و استانداری رژیم در اصفهان تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شده‌اند.

غارت شدگان مؤسسه کاسپین روز شنبه ۲۳ اردیبهشت در شهرهای کرمان و زاهدان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
غارت شدگان کاسپین در کرمان گفتند مسدود شدن ۷ ماهه سرمایه مردم در این موسسه توسط آخوند صادق لاریجانی و واریز سودهای آن به حساب شخصی وی، باعث پاشیده شدن زندگی مردم شده است.
در زاهدان نیز غارت شدگان مؤسسه کاسپین برای چندمین روز متوالی در مقابل شعبه مرکزی این مؤسسه در زاهدان تجمع کردند.

تجمع اعتراضی اپراتورهای فشار قوی در تهران
 جمعی از اپراتورهای پست های فشار قوی برق روز یکشنبه ۲۴ اردیبهشت در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل وزارت نیرو رژیم در تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان که از ابتدای صبح در مقابل دفتر آخوند روحانی در خیابان پاستور تجمع کرده بودند در ادامه اعتراض خود به مقابل وزارت نیرو رفته و خواهان رسیدگی به وضعیت شغلی خود شدند.

اعتصاب وتجمع اعتراضی کارگران شهرداری هشترود
 کارگران شرکتی شهرداری هشترود روز شنبه دراعتراض به پرداخت نشدن ماه ها حقوق، حق بیمه ودوسال عیدیشان، دست از کار کشیده و مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند.
یکی از کارگران معترض گفت: در طول شش ماه دریافتی ما ۵۰۰ هزار تومان بوده است و من یک سوال دارم، مگر با ۵۰۰ هزار تومان در این دور و زمانه می‌شود خرج زندگی داد؟.