Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

شعار مردم شیراز علیه استاندار رژیم در تجمع اعتراضی در مقابل استانداری رژیم

روز دوشنبه ۲۰ دی مردم شیراز در اعتراض به ارسال پارازیت سراسری در شیراز که مردم این شهر را دچار عوارض شدیدی نموده است در مقابل استانداری رژیم تجمع کرده و خواستار برچیده شدن پارازیت ها کردند.

در این تجمع استاندار رژیم که برای توجیه موضوع شروع به سخنرانی کرد. از سوی مردم مورد اعتراض قرار گرفت و مردم وی با شعار دروغگو دروغگو، هو کردند.

طي روزهای اخیر رسانه های رژیم و نمایندگان مجلس آخوندی به افزایش شدید پخش پارازیت در شیراز اعتراف کردند. رسانه‌های رژیم نوشتند:‌ مطالعات بخش فیزیک دانشگاه تهران نشان می دهد، میزان انتشار پارازیت در فضای شیراز چهار برابر تهران است.
یک عضو مجلس آخوندی از شیراز گفت:‌ شیوع سردرد به ویژه در غرب شیراز، مردم را نگران کرده و ادامه این روند سلامت مردم را به مخاطره می اندازد. علی اکبری در مجلس آخوندی گفت: هیچ کس پاسخگوی معضل پارازیتها در شیراز نیست؛ نه وزیر کشور، نه وزیر ارتباطات و نه وزیر بهداشت پاسخ روشنی در این باره نمی دهند و این پارازیت ها باعث شیوع سردرد، اختلال در شبکه همراه، تلویزیون و مشکلات محیط زيستي شده است.