Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

وال استریت ژورنال: ناطران غربی دریافتند که رفسنجانی برای آنکه یک ایدئولوگ باشد بسیار فاسد است

وال استریت ژورنال در گزارشی از مرگ رفسنجانی نوشت: «ناطران غربی … دریافتند که رفسنجانی برای آنکه یک ایدئولوگ باشد بسیار فاسد است... درسال 1370 درخلال ریاست جمهوری رفسنجانی نیروهای رژیم ایران ۴ ناراضی را در رستورانی در برلین کشتند».

بنا به گفته یک افسر اطلاعاتی که در دادگاه جنایی در آلمان شهادت داد، رفسنجانی بطور منظم با «کمیته عملیات های ویژه» که بر سوقصد های خارجی نظارت داشت، نشست می گذاشت.
دادستان های آرژانتین اسنادی را جمع آوری کردند که نقش دولت رفسنجانی رادر بمب گذاری سفارت اسرائیل در سال ۱۳۷۰ و بمبگذاری در مرکز جامعه یهودیان درسال ۱۳۷۲ را ثابت می کرد که هردو در بوئینس آیرس بود. هردو حمله بیش از ۱۰۰ نفر را کشت.
همچنین درزمان ریاست جمهوری رفسنجانی در سال ۱۳۷۴ بود که ماموران رژیم ایران برج های خوبر را در عربستان بمب گذاری کردند و ۱۹ سرباز آمریکایی را کشتند.
وال استریت ژورنال - ۱۹ دی ۹۵