Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری شهر کوزران  در کرمانشاه

جمعی از کارگران شهرداری کوزران از توابع کرمانشاه صبح سه شنبه ۲۱ دی ماه در اعتراض به پرداخت نشدن ۵ ماه حقوق خود در مقابل شهرداری رژیم در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند.

به گفته کارگران شرکت کننده در این تجمع «بیش از ۵ ماه است که حقوقی به آنان پرداخت نشده و سال گذشته نیز حق بیمه ۴ ماه آنان به حساب تامین اجتماعی واریز نشده که این مسئله باعث بروز مشکلات زیادی در زندگی آنان شده است».