Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

تجمع اعتراضی بیش از هزار تن از کارگران و کارکنان شرکت هپکو اراک

بیش از هزار تن از کارگران و کارکنان شرکت هپکو اراک روز چهارشنبه ۲۲ دی برای چهارمین روز متوالی به اعتراض و اعتصاب خود ادامه دادند.

آنها که از روز ۱۸ دی اعتراض خود را شروع کرده اند، خواستار پرداخت ۵ ماه حقوق عقب افتاده خود هستند.
کارگران گفتند: در جریان تجمعات روزهای گذشته کارگزاران مربوطه در خصوص پرداخت معوقات مزدی وعده‌هایی دادند که هنوز محقق نشده است.