Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

دژخیمان خامنه ای چندین زندانی را در زندانهای بیرجند و مرکزی زاهدان برای اجرای حکم ضدانسانی اعدام به سلول انفرادی منتقل کردند.انتقال این زندانیان روز سه شنبه ۲۶ بهمن ماه انجام شده است. در زندان مرکزی زاهدان حداقل ۵ زندانی از بند های ۳ و ۴ منتقل شده اند. دو تن از این زندانیان افغان هستند.  تعدادی از این زندانیان تا ۱۰ سال در زندان بسر می برند.

در زندان بیرجند نیز چندین زندانی به سلولهای انفرادی منتقل شده اند. یکی از زندانیان با خانواده خود تماس گرفته وگفته است روز چهارشنبه ۲۷ بهمن اعدام می شود. خانواده های دو  تن از زندانیان زندان مرکزی زاهدان از جمله مصطفی آزادی  عبد ولی ۳۲ ساله از شهرستان  کوهدشت در اعتراض به این احکام ضدانسانی و برای جلوگیری از اعدام فرزندانشان از روز سه شنبه ۲۶ بهمن در مقابل دفتر آخوند دژخیم لاریجانی تجمع کرده اند. اما این دژخیم به آنها پاسخ داده که فرزندشان روز چهارشنبه 27 بهمن اعدام خواهد شد.
خانواده  زندانی گفته اند به  تجمع و تحصن اعتراضی خود تا زمانیکه که حکم اعدام فرزندشان لغو شود ادامه خواهند  داد.