Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

روز ۲۹ اسفند جمعی از مداحان نزد خامنه ایی رفتند،در این مراسم خامنه ایی با حمله به باند آخوند روحانی گفت:  «برخی افراد که با به رُخ کشیدن حرفهای ناقص و پوچ غرب در خصوص نگاه اسلام به زن خدشه وارد می‌کنند». وی افزودند: این فریفتگان غافل، خانه‌داری زن را تحقیر می‌کنند،  در حالی‌که خانه‌داری یعنی تربیتِ انسان،  و تولید والاترین محصول و متاع عالم وجود یعنی بشر».
خامنه ایی مجهیز گویی مشمئز کننده مدیحه سرایان را به استمرار این عوام فریبی تشویق نمود وآنرا نیاز نظام دانسته و گفت: «شاعران خوش‌ذوق و مداحان خوش‌بیان اهل‌بیت باید متناسب با نیاز و وظایف امروز، افکار و جهت‌گیریهای آن بزرگواران را به گفتمانی رایج در جامعه تبدیل کنند. این حرکت، کشور و نظام و مردم را عزتمند و پابرجا و مشکلات را برطرف خواهد کرد و اگر ما جامعه‌ای با ثبات و برخوردار از مدیریت خوب، استقلال و آزادی داشته باشیم، بهترین تبلیغ برای اسلام خواهد بود».