Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

عبدالله نفیسی مفکر و آکادمیسین کویتی گفت، وی اعتقاد داشت که قبل از سال ۲۰۰۴ امکان شکل گیری حداقل تفاهم بین کشورهای خلیج و ایران وجود داشت ولی بعد از این که رژیم چنگ و دندان خود را در عراق و سوریه نشان داد،  تبدیل به دشمن امت اسلامی شد و بایستی با آن جنگید. النفیسی در جریان مصاحبه با برنامه «المقابله» در تاریخ ۲۷ اسفند تأکید کرد ، که حرف های ایران در مورد نزدیکی بین مذاهب یک دروغ بزرگ است و رژیم ایران حتی وجود یک مسجد اهل سنت را در تهران ، نمی پذیرد و تلاش می کند که بر کشورهای عربی یکی بعد از دیگری مسلط گردد.
وی تأکید کرد که عمر رژیم ایران کوتاه است و جریان امور خلاف منافع او میباشد. همچنین شرایط برای او در عراق و سوریه دارای ثبات نیست و در یمن نیز بدلیل طوفان قاطع رژیم ایران ثباتی نخواهد داشت، کما اینکه روابط ایران با آمریکا بعد از بقدرت رسیدن ترامب بسیار متشنج است و حتی روس ها شروع به فشار بر ایران کرده اند.
در پاسخ به سؤالی در مورد دلایل دعوت به کنفدراسیون خلیجی، نفیسی توضح داد که ممکن است کشورهای خلیج در یک کشور کنفدراسیون واحد متحد شوند بطوریکه یک وزارت دفاع و خارجه و نفت داشته باشند ولی در رابطه با امور داخلی، هر کشور سیاستی بر اساس آنچه که برایش مناسب تر باشد اتخاذ خواهد کرد، نفیسی بر این باور است که این امر باعث می شود، کشورهای خلیج که مساحت کمی دارند بتوانند از خودشان در آینده در مقابل هر خطری حفاظت کنند...