Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خبرگزاری فرانسه: کار ابراهیم رئیسی نظارت بر اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی بود

خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت در گزارشی از آخوند جلاد ابراهیم رئیسی گفت: «او کاریزمایی صُلب و خشک دارد و در محاصره تیمی از نزدیکان قرار دارد که با تندروترین عناصر رژیم اسلامی مرتبط است... او بعد از انقلاب ۵۷ تعلیمات ویژه در نظام آخوندی قم دیده است و شاگرد کلاس درس خامنه ای بوده است. رئیسی در ۱۳۶۳ در اواسط جنگ ایران و عراق معاون دادگاه انقلاب شد که کارش نظارت بر اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی بود».