Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

خالی بودن حوزه های اخذ رای نمایش انتخابات آخوندی

در حالی که رسانه های حکومتی از شرکت گسترده در نمایش انتخابات خبر میدهند، گزارشهای مردمی حاکی از خالی بودن حوزه های اخذ رأی است.

گزارشها از اصفهان، ساوه، مهاباد، سمنان، سبزوار، کرج، رودسر، کرمان، قروه، شهر بابک، زرند حاکیست که در بسیاری از حوزه ها در ساعتهای قبل از ظهر شمار اندکی حضور داشتند و تعدا مأموران امنیتی رژیم بیشتر از شمار شرکت کنندگان بوده است.

خالی بودن حوزه های اخذ رای نمایش انتخابات آخوندی

صبح امروز، ولی فقیه ارتجاع با حضور در صندوقهای رأیگیری نمایش انتخابات، با التماس از مردم خواستند که در رأی گیری شرکت کنند.

در همین حال، حکومت آخوندی برای اعلام رقمهای نجومی در زمینه شرکت گسترده در صندوقهای رأی زمینه سازی میکند.
رسانه های حکومتی به نقل از یک نظرسنجی حکومت اعلام کردند که ۷۲ درصد در نمایش انتخابات شرکت میکنند در حالی که پیش از این رحمانی فضلی وزیر کشور رژیم رقم ۶۵ درصد را اعلام کرده بود.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران درباره اقدامهای زنجیره یی رژیم برای تقلب و رأی سازی اعلام کرد: جانیان اداره کننده زندانها ی خامنه ای، زندانیان را برای شرکت در این انتخابات قلابی تحت فشار قرار می دهند.
در زندان مرکزی ارومیه پیمان خانزاده، معاون رئیس زندان علاوه بر اجبار زندانیان به شرکت در نمایش انتخابات، ......زندانیانی که شناسنامه خود را به همراه ندارند را، تحت فشار قرار داده تا از خانواده هایشان بخواهند که شناسنامه های آنها را برای رأی دادن اجباری به زندان بیاورند.
در زندان دیزل آباد کرمانشاه نیز زندانبانان خامنه ای اعلام کردەاند کە در صورت عدم شرکت زندانیان در انتخابات نمایشی، بە مدت یک ماه از هرگونه ملاقات محروم خواهند شد.
در ۲۷ اردیبهشت علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، گفت: صندوقهای اخذ رأی، به زندانها آورده می شود و زندانیانی که شناسنامه همراه دارند، می‌توانند در انتخابات شرکت کنند».