Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

الحیات نیوز اردن در گزارشی از گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس نوشت: در این گردهمایی که شخصیتهای سیاسی و پارلمانترها از آمریکا, اروپاو جهان عرب درآن شرکت داشتند، مریم رجوی در برابر جمعیت عظیمی گفت: تنها راه رهایی مردم ایران از شر استبداد مذهبی و تنها راه صلح و امنیت در منطقه, سرنگونی رژیم حاکم بر ایران است.

وی افزود: سرنگونی رژیم ولایت فقیه, ضروری و در دسترس است و جایگزین دموکراتیک و مقاومت سازمانیافته برای به زیر کشیدن آن وجود دارد.
مریم رجوی هم چنین گفت: بزرگ‌ترین تهدید رژیم برخلاف تبلیغاتش دشمن خارجی نیست؛ بلکه قیام‌های کمین کرده در دل جامعه ایران است. جنگ این رژیم از روز اول, با مردم ایران بوده و هست و تمام جنگ‌های خارجی‌اش سرپوش همین جنگ اصلی است.
وی نیروی تغییر و جایگزین دموکراتیک را تضمین سرنگونی رژیم و آزادی ایران دانست. …
الحیات نیوزسپس گزارشی از کنفرانسهای جانبی گردهمایی سالانه مقاومت، با حضور شخصیتهای سیاسی و متخصصان و تحلیلگران از کشورهای مختلف جهان درباره نقش رژیم آخوندی در منطقه و نقش اپوزیسیون این رژیم، درج کرده است.
منبع: (سایت الحیات نیوز – اردن) ۱۸/۴/۹۶