Submit to FacebookSubmit to telegramSubmit to Google PlusSubmit to Twitter

فرو ریختن خاکریزهای منطقه یی نظام همراه با ریزش نیروهای های برون مرزی و ضرورت زهر خوران و کوتاه آمدن از دعاوی دجالگرانة مضمون هشدارهای هراس آلود باندهای حکومتی است.

یک روزنامه حکومتی از باند روحانی با یادآوری این که «شاکله تحریم های جدید که توسط کنگره و سنای آمریکا طراحی شده به پیچیدگی ابعاد تهدیدات جدید می افزاید و زنگ هشدارهای جدیدی را به صدا در می آورد»، خطر تکرار عملیات فروغ جاویدان و پیشروی ارتش آزادی تا دروازه های کرمانشاه را به باندهای رژیم یادآوری و خاطر نشان کرده است؛ «در عرصه منطقه‌ای دیدیم که چگونه کشور کوچکی مانند کویت با یک اقدام اهانت آمیز، دست به اخراج دیپلمات‌ها و کارمندان سفارتخانه ما زد...در سوریه نیز حضور مضاعف و چشمگیر روسیه در تمامیت بازی... نشان می دهد که بازی به گونه دیگری رقم خورده‌است... در عراق نیز، شقه جدید در مجلس اعلا و جدا شدن عمار حکیم از این جریان و تشکیل حزب حکمت ملی، به همراه سفر غافلگیرکننده مقتدی صدر به عربستان نشان می دهد که اوضاع آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود».

این روزنامه حکومتی در نتیجه گیری اش هشدار می دهد «اگر به تمامیت این گرداب سهمگین نگاه کنیم، در می‌یابیم که در وضعیت نرمال و متعارفی از نظر منطقه ای و بین المللی نیستیم...لازم است که در درون، یک صدا و هماهنگ باشیم... مگر در همین عملیات مرصاد نبود که سازمان مجاهدین تا آستانه کرمانشاه پیشروی کرد؟»(روزنامه ابتکار-۲۲ مرداد- مقاله لزوم بازنگری در روابط خارجی با روسیه)

یک روزنامة دیگر باند روحانی با اشاره به تحولات اخیر در مورد سوریه نوشته است «حیرت آور آن است که مسکو ... به جلوگیری از جایگاه یابی و تعیین کنندگی نقش ایران در منطقه رضایت داده است... مسکو هم به همان اندازه ... واشنگتن تهران را مشکل اصلی بی ثباتی سوریه و تاخر در فرایند صلح می داند...».

این روزنامه حکومتی ضمن توصیه به بازنگری روابط رژیم و روسیه افزوده است «این بازنگری با توجه به تحرکات ضد نظام محافل عرب و همچنین حرکت جدید مقتدی صدر در صفحه شطرنج خاورمیانه بیش از اندازه لازم است، چراکه احتمال دارد که مسکو بخواهد این راهبرد خود را با هدف عبور از تهران در قبال محافل عرب تکرار کند».(ابتکار- ۲۱ مرداد مقاله باید و نبایدهای ایران در پاییز برجام)

خاطر نشان می شود همین روزنامه حکومتی روز قبل در مطلبی تحت عنوان «باید و نبایدهای نظام در پاییز برجام» بر ضرورت عقب نشینی رژیم از دعاویش تاکید کرده و از جمله نوشته بود: نظام «باید از رویکردهای ایدئولوژیک نمای خود دست بردارد... بر این اعتقاد هستیم که منفعت ملی ما بالاترین مصلحت دینی ماست. در همین راستاست که خمینی مصلحت نظام را مطرح کرده و حفظ نظام را بالاترین مصلحت دانسته است».

در همین حال رسانه های حکومتی اظهارات پاسدار بهمن ریحانی سرکرده سپاه ضد نبی اکرم را انعکاس دادند که از رو شدن موقعیت منطقه یی و جهانی رژیم در رسانه های حکومتی ابراز وحشت کرده و در حالی که از نیروهای وارفته نظام با نام «مردم» یاد کرده، هشدار داده است «آن چیزی که برای ما خطرناک است تهدیدات دشمن نیست بلکه خطر برای ما تلاش برای ترساندن مردم از تهدیدات است و این یک خیانت در حق مردم و حیثیت نظام است».