Instagram

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: توافق اتمی با رژیم ایران، یکی از ناقص‌ترین توافق‌هایی است که او تا کنون دیده است و مردم ایران خواهان آزادی هستند.

دونالد ترامپ گفت: برجام یکی از توافق اتمی یکی از بدترین توافق‌هایی‌ست که او تاکنون با آن مواجه شده و دستاوردی برای ایالات متحده نداشته است. توافق اتمی از موضع ضعف امضا شد، در حالی که ما قدرت زیادی داریم. باید بسیار زودتر به این موضوع رسیدگی می‌شد.
رئیس جمهور آمریکا افزود: رژیم ایران به سرعت مسیر دستیابی به سلاحی اتمی را طی کردند. دولت اوباما ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد به این داده است. می‌دانید این مقدار پول بار چند هواپیما می‌شود؟ آیا هرگز یک میلیون دلار دیده‌اید… این خیلی زیاد است… این بدترین توافق است. اما مردم ایران انسانهای فوق العاده یی هستند و خواهان آزادی هستند و می خواهند با ما دوستانه رفتار کنند.
ترجمه بخشهایی از متن مصاحبه رئیس جمهور آمریکا با فاکس نیوز را در زیر ملاحظه می‌کنید:
مجری: بنطر می رسد پرزیدنت اوباما همان اشتباهی با رژیم ایران در توافق اتمی کرد که باکره شمالی کرد.
گزارشاتی هست مبنی بر اینکه شما این را تایید نکنید شما در عینحال می توانید از این بیرون بکشید و جان بولتون گفته است شما بطور کامل از این توافق بیرون بکشید شما چرا فقط می‌خواهید تایید نکنید بلکه کل آن را دور بیندازید؟
ترامپ - خوب شما می توانید هر دوی اینها را انجام بدهید می توانید تایید نکنید و بعد هم. من دقیقا می دانم چه باید بکنم اما همین امشب نمی توانم اینکار را بکنم اما بزودی اعلام می کنم.
مجری - چرا نمی توانید؟
ترامپ - بله اینکار را من می کنم چیز سری یی نیست. فکر می کنم این توافق با ایران یکی از ناشایست ترین توافقهایی بوده که تاکنون دیده بودیم, ۱۵۰میلیارد دلار به آنها داده شد, آنها می توانند خیلی سریع به سلاح اتمی دست یابند.
شما به این فکر کنید که ۱.۷میلیارد دلار نقد این پول نقد از جیب شماست. فکر کنید در چند هواپیما می توان این را جای داد. آیا شما هیچوقت یک میلیون دلار داشته اید. یک میلیون دلار در اسکناسهای ۱۰۰ دلاری. پول زیادی است.
این یکی ۱.۷میلیارد دلار است و ممکن است بگویید چه کسی چنین کاری را مجاز کرده است و کسانی که این میزان را تحویل داده اند چه کسانی بوده اند و ممکن است هیچوقت آنها را دوباره نبینیم, فقط بار هواپیما کرده بودند.
این بدترین توافق بوده است و ما چیزی در عوض بدست نیاوردیم. بنابراین من چیزی نمی بخشم اما این را مدتهاست دارم می گویم که شما در ایران کسانی را می بینید که در خیابانهای ایران می رقصند و شادی می کنند و شعارهایی را فریاد می کشند. البته من باید بگویم که اینها یک صحنه سازی بیش نیست.
چون من معتقدم که مردم ایران انسانهای فوق العاده یی هستند و خواهان آزادی هستند و می خواهند با ما دوستانه رفتار کنند.
اما برخی در خیابانهای ایران می رقصند و شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند و جان کری با آنها این معامله را انجام میدهد و همه چیز را به آنها بای میدهد. او میگوید ما این را از شما می خواهیم و آنها (رژیم ایران) میگویند ما به شما این را نمی دهیم. (کری) هم میگوید باشد, باشد, باشد. این بدترین معامله یی است که من تاکنون شاهد آن بودم.
ما گفته ایم این را می خواهیم می گویند نداریم و میگویند این شده این شده این شده. بنابراین این چه توافقی است که ما داریم؟
ما بزودی خواهیم دید. خیلیها حدس می زنند شاید البته جای حدسیات زیادی هم نباشد.
من امشب نمی خواهم حرف متفاوتی از آنچه طی ۲ سال گذشته گفته ام بزنم.
این یک سراسیمگی و شرم وحشتناکی برای آمریکا بوده است. ما آن را از موضع ضعیف انجام داده ایم در حالیکه ما قدرت زیادی داشته ایم.