Pin It

جمعی از کارگران و کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان در بیانیه خود درباره قیام ایران مینویسند:‌

هموطنان آزاده و جوانان شجاع ایرانی!
هنگامه نبرد و رهایی میهن است،مردم ایران یک صدا فریاد می زنند که آخوندها باید بروند خامنه ای باید برود و ما از سوی کارگران و کارکنان و بازنشستگان ذوب آهن اصفهان نیز همسو و هم پیمان با تمامی مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم هستیم و با تمام توش و توان خود در صحنه حاضر خواهیم بود تا بتوانیم استمرار قیام را تضمین کنیم.
پس وای بر شب پرستان و مزدوران این حکومت که با سیل خروشان خلق مواجه هستند. امروز روز روزهای ماست روز پیروزی محتوم مردم ایران است.

جمعی از کولبران اورامانات، پیرانشهر، سردشت و بانە طی بیانیه یی خطاب به مردم بپا خاسته ایران و خانوادە عزیزان جانباختە و آسیب دیدگان تظاهرات اخیر در ایران، نوشتند: ما در کنار شما هستیم. و در کنار شما خواهیم بود. ما ضمن محکوم کردن رفتار غیر انسانی حاکمیت با شما هموطنان شریف، قاطعانە از اعتراضات سراسری و مطالبات برحق شما حمایت می کنیم و اطمنان داریم کە آتش زیر خاکستر سرکوب هرگز خاموش نخواهد شد و ما به صف شما خواهیم پیوست.

جمعی از دانشجویان دانشگاه تبریز طی بیانیه یی نوشتند:‌ این نظامی است که با یک دست، سرکوب می کند و با دستی دیگر، دستگیر. نظامی است که به مردم خود هم رحم نمی کند و در خیابان که با سرمایه ملی ساخته شده است؛ جویبار خون راه انداخته است. نه جایی برای تفکر مانده است و نه جایی برای زندگی. قطره قطره سرمایه های ملی به جیب آقازاده ها می رود دیگر رقم های اختلاس هایشان در ماشین حساب نیز جا نمی شود. از طرف دانشجویانِ بی نام و نشان به شما ملت ایران می گوییم: زمان آن رسیده است که این گرد و غبار را از تنه پرقوت ایران بروبیم و ندای آزادی سردهیم. ملت شریف ایران به پاخیزید تا این قاتلان را از نام و نشانِ ایران پاک کنیم. بیایید همین امروز این لکه ننگ را از تاریخ و فرهنگ غنی ایرانی پاک کنیم

جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد تهران جنوب در بیانیه خود می نویسند:‌ با درود و سلام بر قیام کنندگان، مردمی که جان به لب رسیده را بر کف دستان خود گرفته و فریادکنان بر سر ولی فقیه میکوبند.ما جمعی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیزخسته از فقر و اوضاع اسفناک مملکت آخوندی، همراه دیگر اقشار جامعه، مشتها و فریادمان رابلند کرده و تا رهایی کامل و سرنگونی آخوندیسم در کنار مردم خواهیم بود.
همانطور که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی گفت: شاه سلطان ولایت، مرگت فرا رسیده
بله، مرگ این اختاپوس طلسم شکسته را به عینه شاهدیم.اما مسلم است که استعمار هم برای سرپا نگهداشتن حکومت دست ساخته ولایی بیکار نخواهد نشست و شروع به موازی سازی و اپوزویسیون سازی در مقابل مقاومت مردم ایران خواهد کرد.ما دانشجویان همگام با برادران وخواهران مجاهد و مردم خروشان و انقلابی ایران در هر زمان و هر مکان به مبارزه و آگاهسازی ادامه خواهیم داد با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و زنده باد ارتش آزادی ایران.

جمعی از کارگران خرم آباد لرستان در بیانیه خود در باره قیام سراسری مردم ایران اعلام کردند:‌ زنان و مردان از پیر و جوان از کارگران تا معلمان و سایراقشار و از خیلِ بیکاران، خیابانها را صحنه خشم و رزم خود با این حاکمان پلید و نیروی سرکوبگرش از سپاه و انتظامی و ضدشورش و لباس شخصی هایش نموده و قدرت نمایی آنها را به پشیزی نمی گیرند . بله این مردم ستمزده ایران است که یک صدا فریاد می زنند آخوندها باید گورشان را گم کنند، خامنه ای باید به زباله دان تاریخ فرستاده شود . ما نیز جمعی از کارگران خرم آباد هم صدا و همپیمان با سایر هم میهنمان فریاد میزنیم که عمر این رژیم به سر آمده و باید سرنگون شود و خواهان یک حاکمیت مردمی و دمکراتیک در میهنمان هستیم و تا رسیدن به خواسته مان که خواسته همه مردم ایران است به قیام علیه این رژیم سفاک ادامه خواهیم داد.