Pin It

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد، گروه ویژه‌یی را برای تحقیق درباره شبکه قاچاق مواد مخدر و پولشویی حزب‌الشیطان وابسته رژیم آخوندی، تشکیل می‌دهد.

رسانه‌های خبری در آمریکا گزارش دادند: تشکیل این گروه به‌دنبال به انتشار گزارش پولیتیکو صورت می‌گیرد که در آن فاش شده بود، دولت اوباما در راستای استمالت از رژیم آخوندی در جریان توافق اتمی، برنامه موسوم به کاساندرا برای مقابله با شبکه قاچاق حزب‌الشیطان را متوقف کرده است.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه خود، نوشت: «جف سشنز وزیر خزانه‌داری تشکیل HFNT «گروه (تحقیقات درباره) تأمین مالی و تروریسم مواد مخدر حزب‌الله» را اعلام کرد. این گروه از دادستان‌های باتجربه در زمینه قاچاق مواد مخدر در سطح بین‌المللی، جرایم سازمان‌یافته و پولشویی تشکیل شده است».
بنا به این بیانیه، مأموریت این گروه تحقیق درباره افراد و شبکه‌هایی است که از حزب‌الشیطان حمایت می‌کنند؛ این گروه موارد لازم را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.

وزیر دادگستری آمریکا گفت که این گروه از دادستان‌ها و مأموران تحقیق برجسته استفاده خواهد کرد تا تضمین کند که تحقیقات پروژه کاساندرا و سایر تحقیقات مربوطه چه در گذشته و چه در حال، از منابع و توجه کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب، برخوردار باشند.
جان کرونان دستیار وزیر دادگستری آمریکا، گفت: «طبق دستور وزیر خزانه‌داری گروه HFNT از تمامی ابزار لازم برای تحقیقات جدی و پیگرد کسانی که از حزب‌الله تأمین مالی می‌کنند استفاده خواهد کرد تا شبکه غیر قانونی که به تروریسم و بحران مواد مخدر سوخت می‌رساند، از بین برده شود».