Pin It

سناتور "ریچارد دی ناتالی", رهبر حزب سبزها و سخنگوی امورخارجه حزب؛ گفت که حزب سبزهای استرالیا عمیقا نگران وضعیت مخالفانی هستند که بتازگی در ایران سرکوب شده اند.

وی افزودک‌این درحالی است که گزارشات اعلام می کنند که رسما و دستکم ۲۲ نفر از تظاهرکنندگاه کشته و بیش از ۱۰۰۰ نفر بازداشت شده اند.
سناتور دی ناتال گفت: به عنوان یک کشور عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، رژیم ایران باید از حقوق شهروندان خود برای آزادی اجتماعات مسالمت آمیز و آزادی بیان حمایت کند.
حزب سبزهای استرالیا مقامات  رژیم ایران را فرا می خواند که بلافاصله هر کسی را که بخاطر اعتراضات صلح آمیز و یا درحمایت از اعتراضات صلح آمیز بازداشت شده اند را، آزاد کند. رژیم ایران همچنین باید از معترضین و بازداشت شدگان از شکنجه و بدرفتاری محافظت کند. حزب سبزها مقامات رژیم ایران را فرا می خواند که درمورد استفاده غیرقانونی نیروهای امنیتی علیه معترضان غیر مسلح تحقیقاتی را صورت دهد.

"حزب سبزهای استرالیا، وضعیت حقوق بشر و مسائل سیاسی در ایران را از نزدیک پیگیری می کند".