جمعی از ایرانیان آزاده و حامیان مقاومت در آمستردام روز شنبه ۲۱ بهمن همبستگی خود را با قیام مردم ایران با برگزاری یک تظاهرات در مرکز شهر آمستردام اعلام کردند.

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند

 

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند

همبستگی ایرانیان آزاده با قیام مردم ایران در هلند