روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت (۱۶مه)، بار دیگر اقشار مختلف مردم کازرون در اعتراض به طرح تجزیه و تفکیک این شهرستان، در میدان شهدای کازرون دست به تظاهرات زدند و به سمت فرمانداری این شهر راهپیمایی کردند. نیروهای سرکوبگر از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به فرمانداری جلوگیری می‌کنند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند: دشمن ما همینجاست الکی میگن (می‌گویند) آمریکاست؛ نترسید نترسید ما همه با هم هستیم؛ وای به روزی که مسلح شویم؛ کازرونی با غیرت اتحاد اتحاد؛ ما لشگر ناصر دیوان (فرمانده کازرونی جنگهای ضد استعماری) آماده ایم آماده ایم، بهردفاع ازکازرون آماده ایم آماده ایم...
عوامل اطلاعاتی دست کم ۳۰ تن از تظاهر کنندگان را بازداشت کردند. خانواده های دستگیر شدگان با تجمع در مقابل اداره اطلاعات کازرون خواستار آزادی فرزندان و بستگان خود شدند.
همزمان بازاریان و کسبه کازرون دست به اعتصاب زدند وامروز از باز کردن مغازه های خود خودداری کردند و بازار این شهر به حالت تعطیل در آمد.
مقاومت ایران با درود به مردم به پاخاسته کازرون، عموم مردم به ویژه جوانان دلیر در شهرهای اطراف را به حمایت از خیزش مردم کازرون و همبستگی با خانواده های بازداشت شدگان فرا می‌خواند و از عموم مراجع بین المللی حقوق بشر خواستار اقدامی فوری و مؤثر برای آزادی بی‌قید و شرط بازداشت شدگان اعتراضات اخیر کازرون است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۱۶مه ۲۰۱۸)