Pin It

ماموران جنایتکار نیروی انتظامی مردم روستای آبراک اژگیل از توابع بخش مرکزی ایذه در خوزستان را به گلوله بستند.

جنایتکاران ولی فقیه که روز سه شنبه برای دستگیری تعدادی از مردم، به این روستا رفته بودند، با مقاومت مردم روبرو شدند و بر روی آنها آتش گشودند. در جریان این یورش وحشیانه دو تن از اهالی مجروح شدند و یک زن هموطن ۳۸ ساله کشته شد. مردم این روستا چند ماه پیش به ایجاد معدن سنگ که حق و حقوق آنها را پایمال می کرد، اعتراض کرده بودند.