یک عضو مجلس ارتجاع اعتراف کرد که قاچاق توسط نهادهای حکومتی انجام می‌شود و مردم به ادعاهای کارگزاران رژیم در مورد مبارزه با قاچاق می‌خندند.

وی گفت: ان نهادهایی که گردن کلفتی میکنند و با قاچاق اما به نام وظیفه اقتصاد مملکت ایران را به این روز در آوردند مسئولند برادر از خواب بیدار شو برادر از خواب بیدار شو مملکت ما الان در موقعیت بدی یه تا کی بخوابیم تا کی این بازیهای پارلمانی را میخواهید اداره کنید ادامه بدهید؟ هی اصلاحیه اصلاحیه قانون برنامه پنج ساله جواب نداد قوانین مادر جواب نداد قانون مبارزه با فساد جواب نداد قانون مبارزه با قاچاق جواب نداد والله بالله تالله در بیرون از این پارلمان به ما می خندند!!!...
دروغ میگید شما ها دنبال حل اشتغال جوانان اید!!! بیائید محاسبه کنید دروغ میگیم ما از اینکه با قاچاق مبارزه کنیم باید روند نزولی داشته باشه چرا نداره؟ این اختلالی که در بازار ارز بوجود آمد باور بفرمائید این نشان از این است که ما با قاچاق نه تنها مبارزه نکردیم بلکه قاچاقچی خود مائیم!!!...
آدم از خودش شرم میکنه که بره بین مردم بگه که من نماینده شما هستم.