در اثر تصادم یک تانکر حامل سوخت با یک اتوبوس حوالی ساعت ۱۲۰۰شب گذشته، در خروجی سنندج به تهران، هر دو خودرو دچار آتش سوزی شده و متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان مسافر در آتش سوختند.

بر اساس گزارشها تا کنون دستکم ۱۳ تن در آتش جان باخته و تعدادی نیز به شدت مجروح شده اند. ۱۲ تن از مسافرین اتوبوس و یک تن راننده کامیون جزو کشته شدگان این حادثه تا کنون شناسایی شده اند. گزارشها حاکی است که تعداد مجروحین نیز دستکم به هشت تن میرسد.

گزارش تکمیلی -

نیمه شب سه شنبه ۱۹تیرماه بر اثر برخورد یک تانکر سوخت با یک اتوبوس در خروجی ترمینال سنندج تانکر مذکور منفجر شد که باعث آتش گرفتن اتوبوس و چند خودروی دیگر شد.
در این حادثه دلخراش اتوبوس به طور کامل در آتش سوخت و کلیه مسافران آن در این حادثه کشته شدند.
رژیم جنایتکار آخوندی به جای اعزام امکانات و گروههای نجات به صحنه، نیروهای سرکوبگر خود را به محل اعزام کرد.
این امر موجب خشم مردم شهر سنندج شد و با نیروها و ماموران سرکوبگر انتظامی درگیر شدند و یکی از خودروهای نیروی سرکوبگر انتظامی را واژگون کردند.

به دنبال فاجعه تصادف اتوبوس در سنندج و جان باختن و مجروح شدن شماری از هموطنانمان، خانم مریم رجوی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با بستگان قربانیان، گفت: ننگ بر آخوندهای حاکم که به جای رسیدگی به مجروحان، نیروهای برای سرکوب مردم دردمند و معترض، نیروهای سرکوبگر خود را به محل میفرستند. این رفتار وحشیانه، بر خشم و نفرت مردم به ستوه آمده می افزاید و رژیم از پیامدجنایاتش گریزی نخواهد یافت.