قیمت دلار بار دیگر از ده هزار تومان فراتر رفت و به ۱۰هزار و ۶۵۰تومان رسید

به گزارش رسانه های حکومتی در روز پنجشنبه، ارزش ریال در مقابل دلار پس از مدت کوتاهی توقف در مرز ۱۰ هزار تومان، روز پنجشنبه سیر نزولی طی کرد. روز پنجشنبه هر دلار در بازار تهران تا ۱۰۶۵۰ تومان بفروش رسید.