در ادامه بحران رأس رژیم، قضاییه خامنه‌ای روز چهارشنبه رحیم مشایی و جوانفکر، از اعضای دولت احمدی‌نژاد را به ترتیب به شش سال و نیم - و ۴ سال زندان محکوم کرد.

دستگاه قضایی رژیم اعلام کرد: مشایی برای اتهام خود مبنی بر اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی نظام به پنج سال حبس و برای دو اتهام دیگر خود به ترتیب به یک سال و شش ماه حبس محکوم شده است.