رد تئوری اقدامات و تروریسم خودسرانه در استبداد دینی در ایران، وزیر خارجه آخوندها با صراحت عمل کردن خودسرانه را رد می‌کند.

جواد ظریف، وزیر خارجه آخوندها، در جلسه ۱۴ آبان مجلس رژیم در پاسخ به نماینده‌ای که او را درباره ضمایم محرمانه توافق اتمی به زیر علامت سؤال کشید؛ با صراحت اعلام کرد که علاوه بر روحانی همه‌چیز با تمام جزییات بااطلاع و موافقت خامنه‌ای انجام‌شده است. ظریف گفت: «ما یک دستگاهی نیستیم که سرخود عمل کنیم... مگر می‌توانیم ما تو این کشور کاری را بکنیم بدون اینکه گزارش بدهیم؟».

ظریف افزود: «این‌طور نیست که ما خواسته باشیم خلاف منویات مقام معظم رهبری کاری بکنیم».
این در حالی است که پس از توطئه‌های تروریستی وزارت اطلاعات رژیم آخوندها در آلبانی و فرانسه و آمریکا و دانمارک، پشتیبانان رژیم برای سرپوش گذاشتن بر تروریسم دولتی و دربردن خامنه‌ای و روحانی تلاش می‌کنند پای محافل موهوم خودسر را به میان بکشند. اظهارات بی‌پرده و عاری از ابهام وزیر خارجه رژیم به‌روشنی این قبیل تئوری‌بافی‌ها درباره اقدامات خودسرانه و بدون اطلاع خامنه‌ای و روحانی را باطل می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۵ آبان۱۳۹۷(۶ نوامبر ۲۰۱۸)