کانون‌های شورشی دلیر در آستانه روز دانشجو، فعالیت‌های خود را به این مناسبت اختصاص دادند و در شهرهای میهن این روز را گرامی داشته و به فعالیت‌های مختلف پرداختند.