به گزارش خبرگزاری افق افغانستان، والی سابق دو ولایت افغانستان اعلام کرد رژیم ایران در مناطقی در مرز خراسانی جنوبی یک اردوگاه نظامی برای آموزش طالبان دایر کرده و برای مناطق مختلف افغانستان سلاح ارسال می‌کند.

به گزارش این خبرگزاری، محمد عارف شاه جهان والی سابق ولایت فراه گفت: درزمانی که من والی فراه بودم، در خراسان جنوبی در نزدیکی مرز فراه، منطقه‌ای به نام «قاف» یک اردوگاه نظامی بود که طالبان در آن آموزش داده می‌شدند.
وی هم‌چنین گفت که طالبان در ولایت فراه، از طریق رژیم ایران سلاح دریافت می‌کند.