جاری شدن سیل و وقوع طوفان در استان‌های لرستان و خوزستان خساراتی بر جای گذاشت.

براثر جاری شدن سیل در خوزستان، تردد خودروها با مشکل مواجه شد. مردم در شهرهای لالی، دزفول، مسجدسلیمان، گتوند و شوش دچار آسیب شدند. براثر وقوع طوفان و سیل و واژگون شدن یک کانکس، با کمال تاسف یک هموطن جان باخت.