سازمان خبات کردستان ایران از برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی این سازمان در اوایل دی‌ماه خبر داد.

در گزارش کاک بابا شیخ حسینی دبیر کل خبات، در مورد دخالت‌ها و فتنه‌گری‌ها و آ‌شوبگری رژیم آ‌خوندی آمده است: رژیم ایران در منطقه سرچشمه بسیاری از فتنه‌گری‌هاست. این رژیم صدور تروریسم و آ‌شوبگری و بحران را توسعه می‌دهد. البته جای خوشوقتی است که اکنون سیاست‌های مداخله‌جویانه رژیم آشکارتر می‌شود و به همین دلیل شاهد تسریع اقدامات و تلاش‌ها برای قطع ید آ‌خوندها در منطقه و مقابله با گروه‌های تروریستی مزدور رژیم ایران می‌باشیم.

دبیر کل سازمان خەبات در گزارش خود همچنین به فساد گسترده در حاکمیت آخوندها، ستم و بی‌عدالتی اجتماعی، گرانی و بیکاری، کشتار کولبران رنج‌دیده کرد، سرکوب معترضان، دستگیری و زندانی کردن کارگران، سرکوب کارگران نیشکر هفت تپە، سرکوب کارگران شرکت فولادسازی اهواز و ده‌ها اقدام وحشیانە دیگر توسط رژیم حاکم بر ایران پرداخت.

کاک بابا شیخ حسینی در گزارش خود بار دیگر بر این دیدگاه پافشاری کرد که سیاست نرمش و مدارا و مذاکرە با رژیم ایران سیاستی شکست خوردە است و تنها راە حل، سرنگونی این حاکمیت به دست مردم ایران می‌باشد. او اتحاد و همبستگی نیروهای مخالف رژیم را نقطه عطفی در مبارزات علیە دیکتاتوری توصیف کرد و در این راستا اتحاد و هم‌پیمانی سازمان خەبات و سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران را حائز اهمیت دانست و ادامه و گسترش این همکاری و اتحاد را ضامن غلبه بر دیکتاتوری آخوندی توصیف کرد.

در مبحث کردستان ایران و وضعیت سیاسی و تحولات پیش رو، دبیر کل خبات بە ادامه ستم ملی علیه مردم کردستان ایران اشاره کرد و سیاست سرکوب گستردە و فضای امنیتی در کردستان و اعدام مخالفین ازجمله آ‌خرین اعدام‌های سیاسی شامل رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی را موردبحث قرارداد.
در ادامه و در مبحث جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان ایران، مواضع سازمان خبات درباره مرکز همکاری و نقض مفاد توافق به بحث گذاشته شد و کاک بابا شیخ حسینی ابراز امیدواری نمود کە در آ‌یندەای نە چندان دور سازمان‌ها و جریان‌های کوردستانی بە شیوەای گستردەتر و وسیعتر و با روحیەای ملی‌گرایانە و دموکراتیک در راستای تحقق حقوق ملی و سیاسی مردم کوردستان و سرنگونی رژیم دیکتاتوری آ‌خوندی با یکدیگر متحد شوند.


در دومین روز کار پلنوم، مسئولین کمیسیونهای سازمان خبات، گزارش کار و پیشنهادات خود برای تغییرات لازم به منظور رفع مشکلات و نیرومند سازی هر چه بیشتر ارگانهای ذیربط را ارائه دادند