Pin It

 


سازمان خبات کردستان ایران از برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی این سازمان در اوایل دی‌ماه خبر داد.

در گزارش کاک بابا شیخ حسینی دبیر کل خبات، در مورد دخالت‌ها و فتنه‌گری‌ها و آ‌شوبگری رژیم آ‌خوندی آمده است: رژیم ایران در منطقه سرچشمه بسیاری از فتنه‌گری‌هاست. این رژیم صدور تروریسم و آ‌شوبگری و بحران را توسعه می‌دهد. البته جای خوشوقتی است که اکنون سیاست‌های مداخله‌جویانه رژیم آشکارتر می‌شود و به همین دلیل شاهد تسریع اقدامات و تلاش‌ها برای قطع ید آ‌خوندها در منطقه و مقابله با گروه‌های تروریستی مزدور رژیم ایران می‌باشیم.

دبیر کل سازمان خەبات در گزارش خود همچنین به فساد گسترده در حاکمیت آخوندها، ستم و بی‌عدالتی اجتماعی، گرانی و بیکاری، کشتار کولبران رنج‌دیده کرد، سرکوب معترضان، دستگیری و زندانی کردن کارگران، سرکوب کارگران نیشکر هفت تپە، سرکوب کارگران شرکت فولادسازی اهواز و ده‌ها اقدام وحشیانە دیگر توسط رژیم حاکم بر ایران پرداخت.

کاک بابا شیخ حسینی در گزارش خود بار دیگر بر این دیدگاه پافشاری کرد که سیاست نرمش و مدارا و مذاکرە با رژیم ایران سیاستی شکست خوردە است و تنها راە حل، سرنگونی این حاکمیت به دست مردم ایران می‌باشد. او اتحاد و همبستگی نیروهای مخالف رژیم را نقطه عطفی در مبارزات علیە دیکتاتوری توصیف کرد و در این راستا اتحاد و هم‌پیمانی سازمان خەبات و سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران را حائز اهمیت دانست و ادامه و گسترش این همکاری و اتحاد را ضامن غلبه بر دیکتاتوری آخوندی توصیف کرد.

در مبحث کردستان ایران و وضعیت سیاسی و تحولات پیش رو، دبیر کل خبات بە ادامه ستم ملی علیه مردم کردستان ایران اشاره کرد و سیاست سرکوب گستردە و فضای امنیتی در کردستان و اعدام مخالفین ازجمله آ‌خرین اعدام‌های سیاسی شامل رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی را موردبحث قرارداد.
در ادامه و در مبحث جنبش آزادیخواهانه مردم کردستان ایران، مواضع سازمان خبات درباره مرکز همکاری و نقض مفاد توافق به بحث گذاشته شد و کاک بابا شیخ حسینی ابراز امیدواری نمود کە در آ‌یندەای نە چندان دور سازمان‌ها و جریان‌های کوردستانی بە شیوەای گستردەتر و وسیعتر و با روحیەای ملی‌گرایانە و دموکراتیک در راستای تحقق حقوق ملی و سیاسی مردم کوردستان و سرنگونی رژیم دیکتاتوری آ‌خوندی با یکدیگر متحد شوند.


در دومین روز کار پلنوم، مسئولین کمیسیونهای سازمان خبات، گزارش کار و پیشنهادات خود برای تغییرات لازم به منظور رفع مشکلات و نیرومند سازی هر چه بیشتر ارگانهای ذیربط را ارائه دادند