رسانه‌های بین‌المللی در گزارشهای به مناسبت ۲۲ بهمن، وضعیت حکومت آخوندی را فرسوده و بحرانی ارزیابی می‌کنند.

له زه کو چاپ پاریس نوشت: رژیم تهران سالگرد یک نظام فرسوده و از نفس افتاده را برگزار می‌کند. از دو سال پیش اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی که طی آن مردم صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت ایران هستند، به امری روزمره بدل شده است.
له زه کو افزود: شکست رژیم ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نشان می دهد.

خبرگزاری بلومبرگ نوشت:‌ چهار دهه پیش، خمینی در تبعید، وعده های بسیاری داد. اما وقتی خود را ولی‌فقیه معرفی کرد تمام وعده هایش را زیر پا گذاشت. در سال ۶۷اعدامهای گسترده‌یی صورت گرفت.این شقاوت به ایرانیانی که در خارج زندگی می‌کردند گسترش یافت. کمترین کاری که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها می‌توانند بکنند این است که از مبارزه مردم ایران برای یک انقلاب دموکراتیک حمایت کنند....

وال‌استریت ژورنال نوشت:‌ چهل سال بعد از آنکه ایرانیان شاه را سرنگون کردند، سران رژیم تهران با مخالفت مردمی، مواجهند. در حالیکه اعتراضات کارگری، فساد و ضایعات ناشی از سقوط پول ملی به نارضایتی دامن می‌زند، سران رژیم ایران نگران وضعیت داخلی خود هستند...بسیاری از ایرانیان در حال ترک کشور هستند. به گزارش صندوق بین‌المللی پول، هر ساله ۱۵۰ تا ۱۸۰هزار ایرانی تحصیل‌کرده کشور را ترک می‌کنند که یکی از بدترین موارد فرار مغزها در جهان است.