فعالیتهای کانونهای شورشی: گرامیداشت سالگرد انقلاب ضدسلطنتی و حماسه ۱۹بهمن ۱۳۶۰