آخوند علم الهدی، نماینده و امام جمعه خامنه‌ای در مشهد، با تکرار حرف خامنه‌ای در دیدار با خبرگان ارتجاع گفت دشمن برای سال ۹۸ خیلی نقشه دارد و خیلی توطئه در نظر دارد.


در دو سه روز قبل، اجلاس خبرگان وجود داشت و در این اجلاس خبرگان نکاتی بحث شد از جمله حضور آقای وزیر اقتصاد و دارایی بود، ۱۳ نفر سؤال کردند و آقای وزیر اقتصاد هم به ایشون دو وقت داده شد هم صبح هم بعدازظهر برای این‌که بیایند به این سؤالها جواب بدهند ولی خب متأسفانه جوابها برای علما قانع کننده نبود، برای سال ۹۸ ما دشمن خیلی نقشه دارد و خیلی توطئه در نظر دارد.
برای سال ۹۸ ما دشمن خیلی نقشه دارد و خیلی توطئه در نظر دارد.
دیروز مقام معظم رهبری یک نکته‌یی را فرمودند فرمودند آمریکا می‌گوید من بعد از این تهاجم اقتصادی و تحریمی را بر ایران وارد خواهم کرد که در تاریخ آمریکا این تحریم و فشار اقتصادی سابقه ندارد، اگر بناست سال ۹۸ آمریکا با همه قدرت بیاید ما هم باید با همه قدرت بیاییم. نیاییم بگوییم آقا دشمن به ما پیشنهاد داده بیایید یک کنوانسیون را تصویب کنید با دست و پای خودتان بیایید وسط دام من ما هم بترسیم بگیم این کار را بکنیم و آقای مسئول ما بگوید که برای این‌که آمریکا بهانه نگیرد.

آخوند امامی کاشانی، امام جمعه خامنه‌ای در تهران نیز با تکرار حرفهای هراس آلود ولی فقیه ارتجاع گفت: در دیداری که خبرگان دیروز با رهبر عزیزمون... داشتند از جمله فرمایشات ایشون این نکته بود در آخرین مطالب شان این بود که دشمن مشغوله و تمام قدرت و فشار حداکثریش را به‌قول خودش علیه ایران بر قرار کرده و ایجاد کرده، ما هم باید در برابر امکانات حداکثری وقتی قرار است دشمن از امکانات حداکثری خودش فشار بیاورد در تحریمها به ایران ما هم امکانات حداکثری خود استفاده کنیم یعنی ما هم بایستی مأمورین بگذاریم ناظران بگذاریم.