سخنران جمعه بازار رژیم در مشهد آخوند معصومی، با یادآوری هول و هراس خمینی و خامنه ای از عملیات فروغ جاویدان و خطر سرنگونی نظام بیانیه گام دوم خامنه ای و پیامدهایش را نیز درهمان راستا توصیف کرد و گفت: ما باید توجه کنیم که نخوابیم چون اگر خوابیدیم دشمن حمله می‌کند.

وی افزود: «عملیات مرصاد یاد همه تان هست. مجاهدین از اونطرف حمله کردند که بنده عرض می‌کنم به عنوان راز سوم وقتی که امام پیام دادند مقام معظم رهبری که اون روز رئیس‌جمهور بودند رفتند اهواز مستقر شدند همه بسیجیانی که شاید بعضاً خسته شده بودند بعضاً مجروح بودند وقتی فهمیدند امام شون و ولی زمانشون درخواست کرده با همه وجود حرکت کردند. همانطور که ولی زمانمون مقام معظم رهبری در گام دوم بهش اشاره فرمودند دشمن همیشه مشغول توطئه است دشمن دشمن است چه با دست مخملی بیاید چه با چنگ خونین دشمن دشمن است ما باید توجه کنیم که نخوابیم چون اگر خوابیدیم دشمن حمله می‌کند».