اسامی ۱۱ تن از زندانیان سیاسی که در اوایل اردیبهشت ماه امسال دستگیر شده اند

فراخوان بین المللی به بازدید از زندانهای فاشیسم دینی و دیدار با زندانیان سیاسی

رژیم پلید آخوندها، ناتوان از مقابله با جوانان قیام آفرین و کانونهای شورشی و شوراهای مقاومت مردمی، در وحشت از وضعیت انفجاری جامعه، نگران از عواقب لیست گذاری سپاه خامنه‌ای و تحریم‌های جدید؛ بار دیگر به تشدید سرکوب و بگیر و ببند روی آورده است.
انتصاب سردژخیم ابراهیم رییسی به مثابه رییس قضاییه و انتصاب پاسدار سلامی و پاسدار فدوی و پاسدار نقدی سه تن از هارترین پاسداران به عنوان سرکرده و جانشین و هماهنگ کننده سپاه جهل و جنایت، حلقاتی از تلاشهای مذبوحانه خامنه ای برای مهار بحران سرنگونی است که سراپای رژیم آخوندی را در نوردیده است.
انتقال وحوش حشد الشعبی از عراق به مناطق سیلزده، براه انداختن گشت‌های شبانه و«گشتهای امنیت محله محور» موسوم به رضویون و موج جدید دستگیریها در سراسر کشور بخصوص از میان هواداران مجاهدین، بخشی از تدابیر سرکوبگرانه فاشیسم دینی برای جلوگیری از قیامهای مردمی است. اسامی ۱۱ تن از دستگیرشدگان در اوایل اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
نعمت الله حکیمی کیاسرایی ۴۶ ساله، تهران
سالار اسکندرزاده ۲۹ ساله، تهران
حمیدرضا حدادی ۳۶ ساله، کرمانشاه
داریوش حسینی ۶۵ ساله، ماهشهر
محمد خطیب نیا ۲۸ ساله، خرم آباد
رضا نبوی ۲۴ ساله، سمنان
محسن حسینی ۲۳ساله بهمراه دو برادرش، نیشابور
محمود سلامی ۲۵ ساله، نیشابور
شکوه مجد ۵۵ ساله، نیشابور
پیش از این سازمان مجاهدین خلق ایران در سوم اردیبهشت ۱۳۹۸ اسامی ۲۸ تن از دستگیر شدگان قبلی را اعلام کرده بود.
آخوند علوی وزیر اطلاعات آخوندها در روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ از دستگیری ۱۱۶ تیم مرتبط با سازمان مجاهدین در یکسال گذشته خبر داد. متعاقباً مدیر کل اطلاعات رژیم در استان آذربایجان شرقی در چهارم اردیبهشت ۱۳۹۸ آمار ۱۱۰ دستگیری و برخورد با مجاهدین در این استان را در سال ۱۳۹۷ ارائه داد. آمار واقعی دستگیریها بسیار بیشتر است. ارگانهای سرکوبگر رژیم آخوندی مانند سازمان اطلاعات سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و دادستانی، دستگیری‌های جداگانه خود را داشته اند.
خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت با تاکید بر اینکه زندانیان سیاسی در معرض خطر شکنجه و اعدام یا زندانهای طویل المدت قرار دارند، بار دیگر دبیر کل، کمیسر عالی و شورای حقوق بشر ملل متحد و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را به اقدام فوری برای آزادی آنان و تعیین هیات‌هایی برای بازدید از زندانهای رژیم و دیدار با زندانیان سیاسی فراخواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸(۱۷ می ۲۰۱۹)