رویترز گزارش داد: صادرات آلمان به ایران در شش ماه اول ۲۰۱۹ تقریبا به نصف رسید.

بنا به گزارش آماری فدرال که توسط رویترز بررسی شده صادرات به ایران از ژانویه تا ژوئن سال جاری ۴۸درصد معادل ۶۷۸ میلیون یورو (یعنی ۷۵۸ میلیون و ۸ صد هزار دلار) افت داشته است-واردات از ایران طی این مدت ۴۳درصد معادل ۱۱۰میلیون یورو افت داشت.

اتحادیه تجاری آلمان بی.جی.ای(BGA) گفت اینکه تجارت بین رژیم ایران و آلمان افت سنگینی داشته جای تعجب چندانی ندارد زیرا شرکت های آلمانی بین معامله با رژیم ایران و آمریکا مشخص است کدام را انتخاب می کنند.

این گزارش می افزاید ویژگی تحریمهای آمریکا این است که شرکتهای کشورهای ثالث هم اگر با رژیم ایران معامله کنند مجازات می شوند.