بر اساس توضیحاتی که در سایت رسمی وزارت خزانه داری آمریکا منتشر شده، سپاه پاسداران علاوه بر این‌که بر اساس سه فرمان اجرایی تحت تحریم قرار دارد، با اقدام جدید صورت گرفته از سوی آمریکا، فعالیتهای این ارگان حکومت آخوندی محدود می‌شود.

روز شنبه خانواده کولبران جانباخته قادر بهرامی و حیدر فرجی که در سحرگاه ۱۲ شهریور ماه بدست مأموران جنایت پیشه انتظامی انتظامی در بانه به قتل رسیدند، در مقابل دادگاه استان کردستان در سنندج تجمع کردند و خواهان محاکمه آمران و عاملان این جنایت شدند.

مردم اتریش روز یکشنبه برای انتخاب نمایندگان پارلمان این کشور به پای صندوق‌های رای رفتند. حزب محافظه کار اتریش با کسب بیش از سی درصد آراء، ‌در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شد.

جواد ظریف، که به رغم سوابقش در فعالیتهای صدور تروریسم و حمایت از ترویستهای خارجی رژیم، چندی لباس اعتدال به تن کرده بود، به‌دنبال خاتمة دوران امتیازهای باد آورده و اعلام استراتژی جدید دولت آمریکا، ضمن اهانتی وقیحانه به مردم ایران، در توییتر نوشت:

صفحه10 از5334