روز ۲۰ آذر برابر با ۱۱ دسامبر کنفرانسی در کنگره آمریکا با حضور اعضای ارشد و نمایندگان برجسته کنگره امریکا در همبستگی با قیام مردم ایران برای آزادی، درآستانه سالگرد قیام سراسری مردم ایران علیه رژیم آخوندی برگزار شد.

 

قطعنامه کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری ( آی تی یو سی ) دربرگیرنده ۲۰۷ میلیون عضو از ۱۶۳ کشور جهان در همبستگی با اعتصاب‌های کارگران و دانشجویان در ایران

صفحه2 از5700