برپایی تظاهرات در پاریس و کنفرانس مقاومت ایران در بروکسل بحران درونی رژیم را تشدید کرد و یک رسانه‌ سپاه پاسداران وزارت خارجه دولت آخوند روحانی به خاطر تشکیل چنین کنفرانسهایی مورد حمله قرار داد.

 

مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در کنفرانس امنیتی مونیخ، که بیش از هزار خبرنگار اخبار آنرا گزارش میکردند، حکومت آخوندی را بزرگترین تهدید صلح و امنیت خاورمیانه توصیف کرد و گفت این رژیم حملات تروریستی در خاک اروپا را طراحی کرده است.شماری از شخصیتها و روشنفکران فرانسوی،طی بیانیه یی خطاب به امانوئل ماکرون رئیس جمهور این کشور نوشتند: فرانسه، باید در کنار مردم ایران بایستد و از آرزوها و مطالبات آنان برای رسیدن به آزادی و دموکراسی دفاع کند.به دنبال اجماع جهانی در ورشو برنقش محوری رژیم آخوندی در تروریسم و صدور بنیادگرایی و تاکید بر ضرورت تغییر این رژیم و همزمان با تظاهرات دوروزه ایرانیان وکنفرانسهای مقاومت در ورشو، زوزه های هراسناک رژیم از پیامدهای این اجماع جهانی بلندتر از قبل شده است

صفحه2 از5745