گزارش اسامی ارگانها و مهره های تحریم شده رژیم به کنگره آمریکا


وزارت‌خارجه آمریکا اسامی و مشخصات مهره ها و ارگانهای رژیم آخوندی به‌دلیل نقض حقوق‌بشر و اعمال سانسور و جلوگیری از حق آزادی بیان مورد تحریم‌های آمریکا قرار گرفته‌ اند را به گنگره آمریکا گزارش کرد.

هشدار مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی به پیامدهای پنهانکاری در اعلام آمار جان‌باختگان قیام آبان


درباره با لاپوشانی جنایت علیه بشریت توسط وزیر کشور رژیم ناصر قوامی، نماینده پیشین مجلس ارتجاع گفت، نه توضیحات رحمانی‌فضلی قانع‌کننده است نه اعتماد عمومی از‌کف‌رفته به این سادگی‌ها قابل بازیابی است.

لاپوشانی جنایت علیه بشریت با وقاحت توسط آخوند ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع


آخوند ذوالنور، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع، روز دوشنبه ۱۲ خرداد ۹۹در وقیحانه دیگری برای لاپوشانی آمار شهیدان قیام آبان ۹۸روی دست رحمانی فضلی بلند شد و به نحو مضحکی رقم ۲۳۰نفر را درمیان ۵۰۰۰مجروح از مزدوران سرکوبگر و ۲۰۰۰مجروح صحنه پیچید و گفت: تعداد ۲۰۰۰ نفر از حاضرین در صحنه و ۵۰۰۰مامور مجروح شدند و آمار کشته شدگان ۲۳۰ نفر بود.

صفحه2 از5976