محکومیت قتل عام ۶۷و نقض حقوق بشر در ایران در کنفرانس در شهرداری سن آنتونیو سوزا در ایتالیا


در شهرداری شهر سن‌آنتونیو سوزای ایتالیا، جلسه‌ای با عنوان نقض حقوق بشر در ایران و دادخواهی برای قتل عام ۱۳۶۷، ضرورت اعمال تحریم‌ها علیه رژیم آخوندی، با همکاری انجمن ایران آزاد و دموکراتیک، اتحادیه شهرداری‌های منطقه سوزای ایتالیا و انجمن ملی پارتیزان‌های منطقه سوزا برگزار شد.

صفحه11 از6059