خارج شدن خلیفه ارتجاع و جنایت از خانه‌نشینی کرونایی در وحشت از پیامدهای مرگبار کرونای ولایت - سخنگوی مجاهدین


در آغاز ماه آبان سالگرد قیام و شهیدان
خارج شدن خلیفه ارتجاع و جنایت از خانه‌نشینی کرونایی
در وحشت از پیامدهای مرگبار کرونای ولایت و بحران حاکمیت
و حرام خواندن هتک حرمت از رئیس‌جمهور ارتجاع در ماههای پایانی
برای دهنه زدن و مهار نمایندگان افسار گسیخته در مجلس رژیم

 خانم مریم رجوی: شکنجه و قتل فجیع یک جوان در مشهد، بیانگر قساوت رژیمی است که تنها با اعدام و شکنجه و سرکوب بر سر کار است.


جامعه جهانی باید این جنایت را محکوم کند. نیروی انتظامی باید در لیستهای سیاه قرار بگیرد. معامله و مماشات با این رژیم پایمال کردن حقوق بشر و اصول دموکراتیک است.

 نایب‌رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع: حامی تروریستها عضو دیوان عالی آمریکا می‌شود


خبرگزاری مجلس رژیم ۲۹مهر۹۹: نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط عمیق اعضا و نزدیکان دولت ترامپ با سازمان (مجاهدین) گفت: گزینه رئیس‌جمهور آمریکا برای عضویت در دیوان عالی این کشور سابقه وکالت برای گروه تروریستی(مجاهدین) را دارد.

صفحه12 از6070