مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است

  • مسعود رجوی به جوانان غیرتمند و شورشگر در تهرانپارس: شما که مانند مصطفی و نوید به کیفر مزدوران قیام کرده و علیه خامنه‌ای شعار دادید مظاهر شرف و مقاومت خلق ستمدیده‌ هستید. از دود و دم دشمن نهراسید. پیام خامنه‌ای به سرکرده انتظامی و شاخ و شانه کشیدن رئیسی به خاطر ترس و درماندگی در سالگرد قیام آبان است. پاسخ فرزندان ایران تهاجم حداکثر و جنگ صد برابر است. مسلح شوید # انحلال_ سپاه _ پاسداران
کنفرانس تروریسم رژیم ایران در اروپا، تعهدات اتحادیه اروپا

در کنفرانس«تروریسم رژیم ایران در اروپا، تعهدات اتحادیه اروپا»، که در آستانه محاکمه دیپلومات تروریست رژیم آخوندی اسدالله اسدی و همدستانش توسط قضائیه بلژیک به صورت آنلاین برگزارشد، حقوقدانان و وکلا و شخصیتهای سیاسی در سخنرانیهای خود تأکید کردند که در محاکمه اسدالله اسدی این تروریسم رژیم آخوندی طی چند دهه است که به محاکمه کشیده میشود. و این رژیم آخوندهاست که متهم اصلی است.