فریدون انوشه: سازمان مجاهدین، با قدرت عظیم تشکیلاتیِ‌اش گنجینه‌ی ملی، سنگر مطمئن و صراط مستقیم مبارزه با رژیم خمینی است.

فریدون انوشه ـ شاعرـ سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی و تمام مجاهدان و مردم ایران تبریک گفت و سخنانش را با قطعه شعری در میلاد سازمان شروع کرد.

سخنرانی نمایندگان جوامع آمریکا

در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران نمایندگان جوامع هوادار در آمریکا، خانم‌ها حمیرا حسامی، سولماز ابوعلی و آقایان  کاظم کازرونیان و احمد معین منش سخنرانی کردند.

مهرداد  هرسینی: دفاع از منافع ملي در ايران امروز با سازمان مجاهدين گره خورده است.

آقای مهرداد هرسینی به نمایندگی از جوامع آلمان سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را به آقای مسعود رجوی ـ معمار و خالق این مقاومت بزرگ ـ و خانم مریم رجوی و اعضاء سازمان و به خانواده‌های شهدای مقاومت و اسرا تبریک گفت.