خانم رجوی: روز جمعه، عزای عمومی جان باختگان هواپیمای ساقط شده توسط موشکهای رژیم


خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، ضمن تسلیت به خاطر جان باختن مسافران هواپیمای اوکراینی، که هدف شلیک موشکهای رژیم آخوندی قرار گرفت، روز جمعه ۲۰ دی ماه را عزای عمومی اعلام کرد.

موشک‌پرانی و بلوف و دود و دم رژیم آخوندی در پی هلاکت قاسم سلیمانی

 

رژیم آخوندی علیرغم باد و بلوف و دود و دم بسیار، در یک واکنش بسیار ضعیف و ترسان با شلیک ۵ موشک به پایگاه آمریکاییها در اربیل و ۱۰موشک به عین الاسد در انبار که هیچ تلفاتی نداشت اعلام کرد انتقام قاسم سلیمانی را گرفته است!.