کارزار چهار روزه همیاری ملی ترس و وحشت و سرگیجه سپاه خامنه ای


سپاه پاسداران در یک واکنش هراسان نسبت به کارزار چهار روزه همیاری ملی با سیمای آزادی و پشتیبانی خارق العاده هموطنان آنهم در شرایط کرونا، از یکسو تلاش کرده است برای تسکین و تخدیر نیروهای رژیم، همیاری با مجاهدین و مقاومت ایران را به کلی انکار کند و از سوی دیگر ترس و وحشت رژیم را از عظمت و ابعاد آن، برملا کرده است.