شکلک «امنیت قضایی» در قضاییه جلادان از ترس قیام

شکلک «امنیت قضایی» در قضاییه جلادان از ترس قیام پس از بالاگرفتن نفرت عمومی از اقدامات ضد انسانی در خیابان، کشتار آبان و موج انزجار داخلی و بین المللی، علیه اعدامهای وحشیانه شورشگران قیام

سقوط نظام ولایت اوجب واجبات مردم است


تازه‌ترین سخنان ولی فقیه زهر خورده پس از هفته‌ها سکوت و بویژه سکوت عامدانه وی در رابطه با درگذشت استاد بی بدلیل آواز ایران، زنده یاد شجریان، پرده از بسیاری «مگو ها» از درون رژیم آخوندی بر می دارد.

 سازمان غیرانتفاعی «آرتیکل ۱۹»: قطع اینترنت در ایران نقض فاحش آزادی بیان و استانداردهای حقوق بین الملل است


سازمان غیرانتفاعی و حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» مستقر در لندن در گزارش مفصلی در مهر ۹۹ به قطع اینترنت در ایران تحت حاکمیت آخوندها پرداخته و این موضوع را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده است.